Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Gene dokumentation

Foreningens samarbejde med Miljøministeret

Foreningen for generamte naboer til minkfarme, fik lavet en aftale med miljøministeret, hvor Aalborg kommune blev udvalgt som eksempel kommune. Det skyldes blandt andet at man vurdere at niveauet af klager fra naboer til minkfarme, i procent, er nogenlunde ens over hele landet

Virkelighedens verden for minknaboer

Med en afstand på max. 155 meter til naboer, er der en genegrad på 100%

Med en afstand på max. 300 meter til naboer, er der en genegrad på 74%

I kraft af undersøgelsen, blev der lavet en linie som illustrere hvilken afstand der reelt er behov for, hvis naboer til minkfarme fremover skal være genefri.

​Der hvor Aalborg blandt andet skiller sig ud, og som man skal være opmærksom på, er at minkfarmene i Aalborg er forholdsvis små. Ca 70 % af minkfarmene i Aalborg kommune har under 2.000 modermink og kommunen har kun 5 minkfarme på over 3.000 modermink, hvoraf den største er på 5.000 modermink.

Og i dag kan mikavlere vha. lovgivning bygge eller udvide minkfarme med helt op til 10.000 modermink, og det med kun 100 meter til nærmeste nabo i landzoner.

Samtidig kan minkfarmens gylletank placeres 50 meter fra din ejendom!


Hvad bør den lovmæssige afstand være:

Kopenhagen Fur, minkavlernes organisation, har i pressen pointeret at de gerne vil reguleres mht. afstande til naboer, men kun på et videnskabeligt grundlag. De udtalelser klinger desværre hult, idet Kopenhagen Fur ikke har problemer med den gældende lovgivning, som er tilbage fra 1982, som ikke er fastsat på et videnskabeligt grundlag. Dengang var minkavl oftest en bibeskæftigelse med omkring 600 modermink, hvilket er langt mindre end nutidens minkfarms størrelser. Dermed er de nuværende 100 meters afstands krav til naboer også forældet.

Foreningen er enige med Kopenhagen Fur

Foreningen er enige med Kopenhagen Fur, i at fremtidige afstands krav skal tage udgangspunkt i målbare ting og i fakta-tal, som kan dokumenters.​ Derfor synes foreningen også at det vil være fornuftigt at tage udgangspunkt i den undersøgelse der er blevet lavet i Aalborg kommune. 

De fakta-tal viser at man i dag, som minimum skal have en afstand på 500 meter, ved besætninger op til 5.000 modermink og herefter lineært stigende. 

Desværre har Kopenhagen Fur ikke ønsket at lave deres egen undersøgelse af gener fra deres egne minkfarme, og desværre har Miljøministeret accepteret dette.

Foreningen forstår dog stadig ikke at den undersøgelse Miljøministeriet selv har været med til at sætte i værk i Aalborg, ikke bliver fulgt.

Den eneste undersøgelse Kopenhagen Fur har iværksat er en undersøgelse, som skal fastsætte koncentrationen af minklugt i luften. Derefter vil de bede et panel af mennesker vurdere hvad de synes der lugter kraftigst; minkgylle eller almindelig gylle. Men ikke hvad der lugter værst.

​De røde farver - er minkfarme med nabogener og klager, 

De grønne farver - er minkfarme, uden naboergener. 

Den gule linie - er den foromtalte linie som illustrere den optimale minimums afstand mellem en minkfarm og den nærmeste minkfarm.

​Hvis du ønsker hele genedokumentations undersøgelsen fremsendt (incl. alle undertal for geneskemaet, så ret henvendelse til sekretæren via fanebladet "Kontakt