Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Opdatering af personoplysninger ved

Foreningen for Generamte naboer til minkfarme

 
 
 
 
 
Tilmeld nyhedsbrev *

 
Ønsker at få slettet alle mine data *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Foreningen for Generamte naboer til minkfarmes privatlivspolitik

I henhold til persondatalovgivningen er vi forpligtede til at informere dig om, hvordan vi behandler og deler dine personoplysninger. I forbindelse med din tilmelding til modtagelse af nyhedsbrev og/eller oprettelse i vores CRM system, indsamler og behandler Foreningen for Generamte naboer til minkfarme, som dataansvarlig, en række personoplysninger om dig.

Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af det løbende samarbejde.

Vi forbeholder os ret til at sortere indgivende data og forsøger at slette den information, der ikke er relevant for det løbende samarbejde.


1.0 TYPER AF PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

For at kunne varetage det løbende samarbejde, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

-​Dit fulde navn

-​Din adresse

-​Dit postnummer

-​Din e-mail adresse

-​Dit mobilnummer

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er følgende:

-​Varetagelse af det løbende samarbejde

-​Udsendelse af nyhedsbreve (kun hvis du har givet samtykke hertil)

-​Udsendelse af invitationer til arrangementer og konkurrencer

-​Udsendelse af gaver/ præmier m.m.

2.0 DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGERNE

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger, er Foreningen for Generamte naboer til minkfarme legitime interesser i varetagelse af den løbende kommunikation med sine kunder og forretningsforbindelser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

3.0 FRIVILLIGHED

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen kan være, at vi ikke har mulighed for at varetage det løbende samarbejde.

4.0 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Foreningen for Generamte naboer til minkfarme kan videregive personoplysninger til tredjepart i følgende situationer:

Når Foreningen for Generamte naboer til minkfarme er forpligtet til at videregive personoplysninger efter lovgivningen eller på baggrund af en legitim henvendelse fra offentlig myndigheder. Hjemlen til videregivelse er da lovkrav, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.

Til eksterne rådgivere, hvis der er behov for det, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven. Foreningen for Generamte naboer til minkfarme legitime interesser er at kunne modtage rådgivning.

Vi kan på din opfordring, og med din accept, videregive oplysninger til samarbejdspartner i forbindelse med miljøgodkendelser, klager, sager i ankenævnet mfl.

Vi forbeholder os ret til at sorterer indgivende data og forsøger at slette den information, der ikke vedrører det løbende samarbejde.

I forbindelse med rådgivning, kan vi slette data der ikke er relevant for samarbejdet. Eksempelvis vil vi slette information om civilstand, økonomi, oplysninger tidligere bopæl, samt andre personlige oplysning givet ved kontakt til Foreningen for Generamte naboer til minkfarme, uanset hvordan informationen er givet mail, kontaktformularer, CMS m.m.

5.0 OVERFØRSLER TIL TREDJELANDE

Vi overfører p.t. ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller internationale organisationer, men vi forbeholder os muligheden at gøre det fremover.

6.0 OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Opbevaring sker ift. reglerne om forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.

7.0 DINE RETTIGHEDER

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger

Retten til at få slettet personoplysninger

Retten til at få begrænset personoplysninger

Retten til dataportabilitet

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

8.0 SÆRLIGT VEDRØRENDE INDSIGELSE

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Foreningen for Generamte naboer til minkfarme må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Foreningen for Generamte naboer til minkfarme påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

9.0 KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Foreningen for Generamte naboer til minkfarme på mail: mink@minknabo.dk

​​