Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Hvorfor medlemskab​

H​vorfor blive medlem af foreningen for Generamte Naboer til minkfarme(GN):

Med et medlemskab af foreningen, vil alle generamte naboer til minkfarme eller mulig kommende minkfarme naboer stå langt stærkere, både i forhold til den enkelte kommune, men også på landsplan. På landsplan vil vi kunne bruge vores størrelse og samlede styrke til at presse myndighederne til forhandling.

Dette har vi igennem flere situationer fundet ud af virker, så det må være måden vi får myndighederne til at reagere.

M​inkfluer - overalt

Derudover mener vi ikke at I skal have følelsen af at stå alene, blive udpeget som vanskelige og ej heller finde sig i, at sådan er det at bo på landet. 

Og dette på trods af at minkavl kan sammenlignes med Esbjerg Fiskerihavn, i sin storhedstid, hvor der stank af rådne fisk og affald fra fisk, hvilket bruges som foder til mink.

Foreningen forhandler med Miljøministeriet:

Foreningen er i løbende dialog med Miljøministeret bla. om de stramninger miljøministeriet indførte tilbage i 2014, men som desværre har vist sig mere at være "varm" luft end egentlige stramninger. Men foreningen forsætter med at kæmpe for at få indført reelle stramninger, som naboerne til minkfarme både vil kunne se og lugte.

I år 2016 kom der endnu en stramning på mink området, og denne gang er vi blevet hørt. Dog ikke i det omfang som vi gerne ville, men trods alt så meget at Kopenhagen Fur mener at der er strammet ALT FOR MEGET. Men hellere en lille stramning nu, som vi kan arbejde videre med, end endnu en omgang varm luft som vi fik i 2014.


Hvad får ”jeg” så ud af mit kontingent…:

Du får et sammenhold med andre generamte naboer til minkfarme, hvor der kan udveksles råd i forhold til at få generne stoppet.

Derudover har foreningen i foråret 2016 ansat en sekretær, som tager sig af jeres henvendelser og sørger for at I får svar og hjælp indenfor få dage. 

De faste arbejdsdage for sekretæren er mandag, onsdag og fredag formiddag. Derudover kan der være perioder hvor sekretæren arbejder flere dage, når der er høringer mm., der skal ordnes. 

Vi ved godt at de store stramninger ikke sker fra den ene dag til den anden, men vores mål er at INGEN naboer til minkfarme skal opleve gener derfra.

Det kan vi kun komme i mål med, hvis vi får sat fokus på de gener, I som naboer har, og bruger vores foreningsmandat til at få Miljøministeriet til at samarbejde og afholde møder med os. 

På den korte bane vil vi følge op på de erstatningssager og miljøgodkendelser der kommer løbende.​

Det er desværre allerede vores erfaring at minkavlerne bedst forstår tingene når det handler om pengepungen og ikke bare om sund fornuft. 

Sekretæren i foreningen hjælper ligeledes med høringer, både ved kommunen men også ved naturklagenævnet. 

Det kan være svært at finde overskuddet til at skrive disse høringer når man er personligt berørt. 

Igennem flere sager, har foreningen noteret hvad der virker i høringerne og hvad der ikke gør. Denne viden bruger vi naturligvis også gerne i Jeres sag, så I har størst mulig chance for at slippe for de gener som minkfarme kan medføre.