Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

I løbet af foråret og sommeren 2016 har foreningen afholdt flere møder med Miljøministeren samt Miljøministeriet.

Der er blevet afholdt møder med Miljøministeren, fordi Esben Lunde Larsen (V) ønskede at vide hvordan foreningens medlemmer oplevede det at bo ved siden af en minkfarm og hvilke gener naboerne oplever.

Senere på sommeren var foreningen indkaldt til et møde med Miljøministeret, hvor de ønskede at fortælle os om de nye retningslinjer, den nye rapport om fluebekæmpelse ​fra Aarhus Universitet samt fortælle om den nye lovgivning som de netop havde sendt i høring.

Åbent brev til Miljøministeren - i forbindelse med programmet DR-KONTANT d. 26.3.2015​

Kære Kirsten Brosbøl (Miljøminister)

​Foreningen for generamte naboer til minkfarme - ser frem til de nødvendige stramninger på minkområdet, og vi er lettede over, at de er klar til at gennemfører disse, når behovet herfor er påvist.

Dog har vi følgende kommentarer og spørgsmål - til din deltagelse i DR-KONTANT d. 26.3.2015

Du udtaler, som Miljøminister til DR-KONTANT, at 

"Det har været meget vigtigt for mig, at vi fik skærpet reglerne – i forhold til minkfarme, fordi man simpelthen hidtil har haft en særstatus, i forhold til andre husdyrbrug, så derfor var noget af det allerførste jeg gjorde, da jeg blev miljøminister - faktisk, at stramme de her regler - og det eksempel som du (DR-KONTANT) nævner - der vil jeg sige, at det er altså vigtigt, at man administrerer ude i kommunerne efter det strammeste regelsæt”.

Kære Kirsten Brosbøl - vil du have noget imod, at forklare os minknaboer forskellen på de gamle regler, stammende fra 1986 (og som tillader kæmpe minkfarme i en afstand på kun 100 meter fra sine naboer, målt fra kanten af minkfarmen) - og så på dine såkaldte ”strammede” regler fra sidste år (som kræver 137 meter, men nu pludselig målt fra midten af minkfarmen… - og dermed reelt tillader kortere afstand til naboerne…?).  JA, du pointerer samtidig - at kommunerne skal bruge de ”strammeste” regler, hvilket reelt betyder, at de forældede regler, tilbage fra 1986 stadig er de gældende - og dem, som bliver brugt…!

Lidt firkantet kunne vi derfor spørge - hvad er forskellen på den gamle 100 meter til naboerne - og de ”nye” 100 meter til naboerne…?

Begge 100 meter grænser... - er katastrofale for minknaboerne, hvilket du også hører formanden for Middelfarts miljøudvalg, Agnete Damkjær udtaler;

Vi kan godt forstå, at de (naboerne) er frustrerede, men vi (kommunen) kan ikke gøre mere end vi har gjort…! ”.

Ligeledes udtalte Agnete Damkjær - på DR-KONTANTS spørgsmål om, hvem der så kan gøre noget:

”Jamen, det kan miljøministeren, så jeg vil mene, at I skal tale med Kirsten Brosbøl - hun må kunne påvirke den her sag - og sidder med nøglen til at få reglerne ændret…! ”

Dermed må vi kunne konstatere - at det altså ikke handler om, at kommunerne bruger de ”forkerte” regler - kommunerne er reelt ligeså magtesløse, som minknaboerne (og måske endda ligeså frustrerede…!).

Ydermere, så forventer GN også, at du - når du nu er ved at kigge på minkfagets særstatus - ligeledes kigger på de lempelige ammoniak vilkår, som branchen også synes at have…? 

Miljøministeren har også fjernet kommunerne vurderingsret. (19, stk. 2)

I de gamle regler - havde kommunerne muligheden for, at benytte 19, stk. 2 (hvor kommunerne skulle sikre, at en udvidelse / nybygning kun fik tilladelse, hvis dette kunne udføres - uden, at være til væsentlig gene for sine omgivelser), men denne mulighed har du med dine nye ”stramninger” også fjernet, da man her har lagt denne vurdering ind under de ”videnskabelige” lugtmålinger (som branchen selv har fået lavet) - og som nu benyttes til, at beregne den ”teoretiske” lugtafstand til en minkfarm. Dette kan man vel ikke ligefrem kalde fremskridt for lokaldemokratiet… - og da slet ikke en stramning…!

Du udtaler også - som miljøminister:

”Jamen, jeg kan godt forstå at det kan være til stor gene, at bo ved siden af en minkfarm - og det har også undret mig, at man ikke tidligere har strammet op på de her regler - fordi jeg ønsker, at vi får gjort op med de særregler, der er iforhold til minkfarme, hvis man sammenligner med andre husdyrbrug. Jeg er også parat til at stramme reglerne yderligere, hvis de målinger vi nu er i gang med at foretage - hen over et helt år - de viser, at der er behov herfor…! ”

Kære Kirsten Brosbøl - når du nu siger ”de målinger, som vi er i gang med… ” - så formoder GN, at du mener de undersøgelser, som Kopenhagen Fur selv er i færd med, at lave (altså, undersøger KF sig selv - og giver Miljøministeriet resultatet…?).

Svarer dette ikke til, at Politiet beder os bilister tage en fart-selfie med mobilen, i det tilfælde - at vi ”kommer til” at køre for stærk - og naturligvis indsende billedet til rigspolitiet, som efterfølgende sender os en fartbøde…? 

GN har været imod KF ”videnskabelige” lugtmålinger - fra starten…

GN har fra starten argumenteret for, at KF´s lugtmålinger var tidspilde… - men da både Miljøministeriet og KF insisterede herpå, så forsøgte GN at få indflydelse på og indsigt i - bl.a. hvor og hvordan der skulle måles (dette skete på vore møder med miljøministeriet) - og GN ville som minimum have udvalgt 2 af de 4 målefarme, som man ønskede - for netop, at undgå det ”indavl”, som vi desværre nu forventer…, men vore ønsker blev purre afvist.

Vores argumentation var bl.a., at hvis GN udvalgte 2 ”problemfarme”, men KF´s undersøgelse alligevel viste, at lugtgrænserne var overholdt på disse (men at naboklagerne stadig væltede ind…), så var udgangspunktet og målemetoden forkert - og de såkaldte ”lugtmålinger” værdiløse…!

Herudover - så siger lugtmålinger INTET om naboernes fluegener - og vi ville alligevel ikke være i mål…!

​Miljøministeren udtaler slutteligt;

”Jeg arbejder jo netop for at undgå den situation - hvor boligen ikke er nogen penge værd, fordi vi istedetfor kigger på, hvordan kan vi sikre, at vi har afstandskrav der gør, at vi har samme basis for mink, som vi har til andre husdyrbrug…! ”

Vi er glade for, at du dog erkender - at nuværende afstandskrav ødelægger boligerne værdi (sådan tolker vi din udtalelse), men hvis du virkelig vil løse geneproblemet - og redde naboernes ejendomsværdier fremadrettet, så er det vitalt, at du tager udgangspunkt i de dokumenterede gener, som allerede er lagt på bordet, ligesom du hørte ejendomsmægler, Stig Aars Jensen i programmet - udtale (hvis minkfarmen i Tjæreborg en realitet), at alle husene - som grænser op til denne - citat:

”De bliver stort set usælgelige…! ”

I det lys - skal du være opmærksom på, at eksempelvis Søren Steffensens hus, som blev vurderet i udsendelsen - vil komme til, at ligge i en afstand på ca. 250 meter fra minkfarmen (altså langt mere - end nogen lovtekst idag nogensinde ville kunne kræve af afstand), hvorfor dine nye kommende skærpede afstandskrav jo tydeligvis skal overstige denne afstand - og hvor GN´s dokumenterede  minimumsafstandskrav om 500 meter til nærmeste nabo - igen kommer til overfladen (op til max. 5.000 modermink).

Alt under denne afstand, vil påvirke naboernes ejendomsværdier - og det er ganske enkelt ikke fair.

Bemærk også, at selv Kopenhagen Furs mand (Henrik Bækgaard) på spørgsmålet fra DR-KONTANT, om større farme ikke lugter tilsvarende mere, udtaler;

​”Det vil alt andet lige give mere lugt - ihvertifald fra dyrene af…! ”

Inviter os til et forligsmøde…

Afslutningsvis - synes GN, at det ville klæde ministeren, at indkalde parterne til en forligsdag (hvorpå Ministeren selv deltager) - og hvor GN (på naboernes vegne) gerne forelægger hvordan vi tænker, at situationen kan løses - ligesom vi naturligvis forventer, at Kopenhagen Fur (på minkavlernes vegne), gør det samme…. - for slutteligt handler det vel bare om, at vi alle skal være her…?

Vi synes også, at sagen er så vigtigt - at ministeren bør sætte alle de minkfarmsansøgninger, som endnu ikke er udnyttet og/eller bevilget - i bero, da vi allerede synes at have dokumenteret, at de bestående lovkrav ikke er forsvarlige nok - til, at lave afgørelser efter (hvis naboernes lovmæssige rettigheder ønskes sikret). 

Vi ser derfor frem til, at høre fra ministeren snarest.​

Venlig hilsen

Foreningen for Generamte Naboer til minkfarme (GN)

www.minknabo.dk

Benjamin Jensen

Formand